Welkom bij MediGran

MediGran is ruim 25 jaar gespecialiseerd in het verzamelen, telen en verwerken van zaden van inheemse planten. Door haar expertise is MediGran toonaangevend in de toepassing van inheemse kruidenmengsels, wilde bloemenmengsels, bermmengsels en weidemengsels voor een natuurvriendelijke leefomgeving en ecologische groenbeheer.

De soorten toegepast in de kruidenmengsels zijn gekozen op basis van ecologische en sociologische principes, terwijl de onderlinge verhoudingen zorgen voor een evenwichtig zaadmengsel. Wij geven u graag advies bij uw streven naar een natuurvriendelijke leefomgeving en ecologisch verantwoord groenbeheer.

Met een 40-tal kruidenmengsels en ongeveer 700 soorten zaden van inheemse planten helpt MediGran  bij natuurontwikkeling en de ontwikkeling van een grotere biodiversiteit van de inheemse flora

Hieronder hebben we 2 mooie filmpjes geselecteerd:

Linten in het Landschap: een romantisch filmpje uit 1982

Linten in het Landschap: de bermen van Gemeente Ede

Kruidenmengsels: berm- en dijkmengsels -  weidemengsels - bermmengsels - wilde bloemenmengsels - vlinderbloemenmengsels - bijenmengsels - mengsels voor akkerranden en meer

Zaden van inheemse planten ter bevordering van de biodiversiteit en een natuurvriendelijke leefomgeving

Advies voor ecologisch groenbeheer en natuurontwikkeling

MediGran wilde bloemenmengsels