Kruidenrijke Graslanden hebben veel positieve voordelen t.a.v. de ondergrondse-en bovengrondse biodiversiteit. De kruiden bevatten stofwisselingsproducten (secundaire metabolieten) die een gezondheid bevorderend effect hebben op grazers. Deze medische eigenschappen worden na toepassing bijv. zichtbaar in de stijging van de vreettijd van koeien. Tot slot wortelen de kruiden dieper dan grassen waardoor er een betere bodemstructuur ontstaat met meer organisch stof en een betere capillaire werking. De Kruidenrijke Grasland mengsels zijn voor verschillende grondsoorten en toepassingen samengesteld. De zaadmengsels uit deze categorie bieden in tegenstelling tot de andere categorieën geen vorm van natuurherstel, maar dragen bij aan het creëren van een meerwaarde in de agrarische bedrijfsvoering.