Vlinderbloemenmengsels

Maatregelen om de vlinders te beschermen zijn hard nodig. Want veel bedreigde vlindersoorten in kleine leefgebiedjes balanceren op de rand van uitsterven. MediGran heeft 4 mengsels ontwikkelt met voedsel- en waardplanten voor verschillende situaties om de vlinders een handje te helpen. Vlinders vliegen niet alleen in natuurgebieden, maar ook in bermen, parken, plantsoenen en tuinen. Ook het beheer van deze gronden is uitermate belangrijk. Wij adviseren het volgende beheer inzake overblijvende kruidenvegetaties: 2x per jaar maaien. De eerste keer in de eerste helft van juni, nadat de poppen van de vlinders op de grond terecht zijn gekomen en de 2de keer eind september, begin oktober.

Vlinderbloemenmengsel VL-10, bestaande uit meerjarige soorten
Vlinderbloemenmengsel VL-20, bestaande uit eenjarige soorten

Nectarhoudend Graslandflora NGD-50, bestaande uit 16 óf 26 een- en meerjarige soorten
Nectarhoudend Ruigteflora NRN-10, bestaande uit een- en meerjarige soorten voor voedselrijke gronden

Ook zeer geschikt is:
Aromatisch Kruidenmengsel AK-14, één- en meerjarige sterk geurende planten