Wegbermen

Aan wegbermen binnen de bebouwde kom worden andere eisen gesteld dan aan wegbermen buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom wordt vaak ook een (extra) decoratieve functie verwacht van de vegetatie. Verder geldt ook hier: welk mengsel geschikt is hangt af van de grondsoort, het vochtgehalte en de overige milieu-onstandigheden.

De volgende mengsels zij samengesteld op basis van plantensociologische begrippen en bevatten slechts inheemse soorten. De mengsels zijn verkrijgbaar met én zonder grassen, de keuze is afhankelijk van het mileu:

Graslandflora GN-27, voor natte, vochtige, matig voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GN-28, voor natte, vochthoudende, voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-42, voor natte tot vochtige, schrale grondsoorten (ph -7)
Graslandflora GV-43, voor  vochtige, schrale grondsoorten (ph +7)
Graslandflora GV-47, vochtig tot vochthoudend, op alle niet te voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-48, vochtig tot vochthoudend, op voedselrijke grondsoorten
Graslandflora Berm Talud GBT-48, alle vochthoudende, grazige voedselrijke bodems, niet voor schrale open plekken
Graslandflora GK-57, vochtig tot droog, kalkrijke grondsoorten
Graslandflora GD-62, tamelijk droge schrale grondsoorten (ph -7)
Graslandflora GD-63, tamelijk droge schrale grondsoorten (ph +7)
Graslandflora GD-67, droge maar vochthoudende matig voedselrijke grondsoorten
Meerjarig Bloemengazon MG-1, met 10 soorten lage bloemen

Voor bermen met in min of meerdere mate schaduw:

Schaduwflora HV-42 voor vochtige schrale grondsoorten (ph -7)
Schaduwflora HV-43 voor vochtige schrale grondsoorten (ph +7)
Schaduwflora HV-47 voor vochtige matig voedselrijke grondsoorten)
Schaduwflora HV-48 voor vochtige humusrijke grondsoorten
Schaduwflora HD-63 voor droge schrale gronden (ph +7)
Schaduwflora HD-69 droge humusrijke grondsoorten

Voor met name binnen de bebouwde kom, kan ook worden gekozen voor een kleurrijke berm, bestaande uit één- en meerjarige soorten, en bestaande uit 100% bloemen:
Landschapsflora LZ-1, voor alle vochthoudende lichte gronden
Landschapsflora LZ-15, voor niet te arme zandgronden, lichte klei en laagveen
Landschapsflora LKV-10, voor alle vochthoudende zwaardere grondsoorten
Landschapsflora LKV-16, voor alle vochthoudende rijkere grondsoorten
Vlinderbloemenmengsel VL-10, bestaande uit meerjarige soorten
Bijenmengsel voor Wilde Bijen, een selectie van 25 soorten waar de wilde bijen het liefst op vliegen
Nectarhoudend Graslandflora NGD-50, bestaande uit 16 óf 26 een- en meerjarige soorten
Bloemenweide mengsel BM-10,een laag mengsel voor bermen en gazonachtige vegetaties. Dit mengsel is ook verkrijgbaar met 15% gras.