Welkom bij MediGran

MediGran specialiseert zich sinds 1987 in het verzamelen, telen en verwerken van zaden van inheemse planten. Door jarenlange ervaring is MediGran toonaangevend in de toepassing van inheemse kruidenmengselswilde bloemenmengselsbermmengsels en weidemengsels voor een natuurvriendelijke leefomgeving en ecologische groenbeheer.

De soorten toegepast in de kruidenmengsels zijn gekozen op basis van ecologische en sociologische principes. Terwijl de onderlinge verhoudingen zorgen voor een evenwichtig zaadmengsel. Wij geven u graag advies bij uw streven naar een natuurvriendelijke leefomgeving en ecologisch verantwoord groenbeheer.

Met een 40-tal kruidenmengsels en ongeveer 700 soorten zaden van inheemse planten helpt MediGran  bij natuurontwikkeling en de ontwikkeling van een grotere biodiversiteit van de inheemse flora.

Het bedrijf

MediGran is opgericht in 1982 Door Hendrikus Kieft met als activiteit de productie, verwerking en internationale verkoop van MEDIcinale plantenzaden (Graines). Een groot deel van het assortiment waren inheemse plantenzaden. In 1987 gaf Pieter Kieft, de zoon van Hendrikus, richting aan een nieuw assortiment, namelijk inheemse plantenzaden en wildbloemenmengsels. Er werden contacten gelegd met beheerders die wilden overgaan van traditioneel naar ecologisch beheer van kruidenvegetaties. Kennisoverdracht van experimentele projecten hebben vervolgens bijgedragen tot de expertise die wij heden ten dage in huis hebben en graag aanbieden.

Inheemse Kruidenmengsels
De inheemse kruidenmengsels van MediGran zijn samengesteld volgens plantensociologische principes.
Deze opzet biedt de grootste kans op  succes voor een evenwichtige en duurzame vegetatie.

Zaden van inheemse planten
Onze zaden van inheemse planten worden geproduceerd en verzameld in Nederland. Als het kan worden er geen bestrijdingsmiddelen toegepast op de akker of bij de verwerking van de geoogste zaden.

Zaadkwaliteit
Zaad is een levend product en heeft derhalve een beperkte levensduur. Dit is niet voor alle soorten gelijk. De kiemkracht van bv. de Dotterbloem is na 1 jaar al gereduceerd naar 50% terwijl andere soorten veel langer houdbaar blijven mits onder de juiste omstandigheden opgeslagen.

De zaden afkomstig van wilde bloemen zijn niet altijd te testen op hun levenskracht.
Sommige soorten verkeren in kiemrust en zullen d.m.v. natuurlijke inductie gaan ontkiemen.
Een andere belangrijke factor voor kwaliteit is, net als bij de oogst van druiven voor wijnproductie, het oogst tijdstip. Omdat de wildebloemenzaden van Medigran hoofdzakelijk handmatig en gefaseerd worden geoogst kunnen wij toezien op een hoge en zuivere kwaliteit.