Interessante links

Natura 2000, het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese lidstaten, vormt de hoeksteen van het beleid van de Europese Unie voor het behoud en het herstel van de biodiversiteit.

Taskforce Biodiversiteit is in januari 2009 in het leven geroepen om het kabinet concrete maatregelen aan te reiken voor het behoud van biodiversiteit en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Akkerranden. Akkerranden vergroten de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf en daar kan de ondernemer – bij de juiste aanpak – veel voordeel aan hebben. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten– en diersoorten in de natuur, in de landbouw, overal.

De Vlinderstichting. De site met alle informatie over vlinders, en de aanleg van voor vlinders aantrekkelijke groenstroken.

Wilde bloemen in Nederland. 326 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met ruim 3000 foto’s.

Floron. Op deze website van Floron vind je actuele informatie over de wilde flora van Nederland, zoals verspreidingskaarten, algemene gegevens per soort en foto’s.

Ecologisch groenbeheer in de praktijk. Iedere groenbeheerder krijgt vroeg of laat te maken met ecologisch groenbeheer. Specifieke kennis en inzichten zijn hierbij onontbeerlijk.

Flora van Nederland. Flora van Nederland.nl laat op een boeiende wijze planten zien met behulp van korte videofilmpjes.

Stichting Bloeiend Boerenland Doet onderzoek naar de bodemstructuur van het land van de boer en  geeft hierbij advies over bodemverbetering via bemesting en beplanting. De stichting heeft als doel bloeiende akkerranden te realiseren passend bij de bodem, het boerenbedrijf en de buurt.

Bloemenmengsel.nl  biedt hoge kwaliteitszaden voor de particuliere markt. Door te werken met gestandaardiseerde producten, een efficiënte webshop en grootschalige inkoop bij onze toeleveranciers maken wij wilde bloemenmengsels voor de particuliere markt laagdrempelig. Onze missie luidt het bewerkstelligen van een hogere biodiversiteit.