Schaduwmengsels

Kruidenmengsels, samengesteld op plantensociologische basis en speciaal voor plaatsen met in meer of mindere mate schaduw. Voor open stukken in bossen of langs bosranden en struwelen.

Voor vochtige gronden:
Schaduwflora HV-42 voor vochtige schrale grondsoorten (ph -7)
Schaduwflora HV-43 voor vochtige schrale grondsoorten (ph +7)
Schaduwflora HV-47 voor vochtige matig voedselrijke grondsoorten)
Schaduwflora HV-48 voor vochtige humusrijke grondsoorten

Voor droge gronden:
Schaduwflora HD-63 voor droge schrale gronden (ph +7)
Schaduwflora HD-69 droge humusrijke grondsoorten

De mengsels zijn verkrijgbaar met én zonder grassen.