Schaduwmengsels

Kruidenmengsels, samengesteld op plantensociologische basis en speciaal voor plaatsen met in meer of mindere mate schaduw. Voor open stukken in bossen of langs bosranden en struwelen:

Voor vochtige gronden:
Schaduwflora HV-42 voor vochtige schrale grondsoorten (ph -7)
Schaduwflora HV-43 voor vochtige, kalkhoudende en voedselarme zandgronden (ph +7)
Schaduwflora HV-47 voor grondsoorten die over voldoende voedingstoffen en humus beschikken
Schaduwflora HV-48 voor vochtige, voedselrijke en beschaduwde standplaatsen

Voor drogere gronden:
Schaduwflora HD-63 voor relatief droge, voedselarme en beschaduwde standplaatsen (ph +7)
Schaduwflora HD-69 humusrijke en beschaduwde zandsoorten

De mengsels zijn verkrijgbaar met én zonder grassen.