Oevermengsels

Speciaal om oevers mee in te zaaien zijn er 2 mengsels, één voor matig voedselrijke grondsoorten en één voor voedselrijke oevers:

Ruigteflora RN-17 voor matig voedselrijke oevers
Ruigteflora RN-18 voor voedselrijke oevers

Beide mengsels zijn samengesteld volgens plantensociologische principes.