Oevermengsels

Speciaal om oevers mee in te zaaien zijn er 3 mengsels, één voor matig voedselrijke grondsoorten en één voor voedselrijke oevers, en één geschikt voor alle vochtige tot natte oevers:

Ruigteflora RN-17 voor matig voedselrijke oevers
Ruigteflora RN-18 voor voedselrijke oevers
Oeverflora OE-27 voor alle vochtige tot natte oevers en slootkanten