Bloemenweides

Bij het kiezen van een mengsel voor een bloemenweide kunt u een keuze maken uit 2 opties: een bloemenmengsel dat is samengsteld op basis van plantensociologische principes en bestaat dus alleen uit inheemse soorten. Of is het de bedoeling dat het gewoon een heerlijke kleurrijke weide wordt waar een enkele niet inheemse soort in voorkomt. Afhankelijk van waar u voor kiest zijn dit de mogelijkheden.

Een kleurrijke bloemenweide, bestaande uit één- en meerjarige soorten, 100% bloemen
Landschapsflora LZ-1, voor alle vochthoudende lichte gronden
Landschapsflora LZ-15, voor niet te arme zandgronden, lichte klei en laagveen
Landschapsflora LKV-10, voor alle vochthoudende zwaardere grondsoorten
Landschapsflora LKV-16, voor alle vochthoudende rijkere grondensoorten
Vlinderbloemenmengsel VL-10, bestaande uit meerjarige soorten
Nectarhoudend Graslandflora NGD-50, bestaande uit 16 óf 26 een- en meerjarige soorten
Nectarhoudend Ruigteflora NRN-10, bestaande uit een- en meerjarige soorten voor voedselrijke gronden
Bloemenweide mengsel BM-10,een laag mengsel voor bermen en gazonachtige vegetaties

De volgende mengsels zij samengesteld op basis van plantensociologische begrippen en bevatten slechts inheemse soorten. De mengsels zijn verkrijgbaar met én zonder grassen, de keuze is afhankelijk van het mileu:
Graslandflora GN-27, voor natte, vochtige, matig voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GN-28, voor natte, vochthoudende, voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-42, voor natte tot vochtige, schrale grondsoorten (ph -7)
Graslandflora GV-43, voor  vochtige, schrale grondsoorten (ph +7)
Graslandflora GV-47, vochtig tot vochthoudend, op alle niet te voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-48, vochtig tot vochthoudend, op voedselrijke grondsoorten
Graslandflora Berm Talud GBT-48, alle vochthoudende, grazige voedselrijke bodems, niet voor schrale open plekken
Graslandflora GK-57, vochtig tot droog, kalkrijke grondsoorten
Graslandflora GD-62, tamelijk droge schrale grondsoorten (ph -7)
Graslandflora GD-63, tamelijk droge schrale grondsoorten (ph +7)
Graslandflora GD-67, droge maar vochthoudende matig voedselrijke grondsoorten