Bloemenweides & Inheemse bloemenmengsels

Bij het kiezen van een mengsel voor een bloemenweide kunt u kiezen uit 2 opties: een bloemenmengsel dat is samengesteld op basis van plantensociologische principes en geschikt voor een specifieke grondsoort, de Graslandflora’s, of voor een bloemenmengsel voor meer algemenere grondsoorten, bestaande uit 100% één- en meerjarige bloemen, de Landschapsflora’s.

De volgende mengsels zij samengesteld op basis van plantensociologische begrippen. De keuze is afhankelijk van het milieu:

Graslandflora GN-27, vochtige tot natte, matig voedselrijke zanderige grondsoorten
Graslandflora GN-28, vochtige tot natte, matig voedselrijke kleiige grondsoorten
Graslandflora GV-42, voedselarme vochtige grondsoorten (ph -7)
Graslandflora GV-43, voedselarme tot matig voedselrijke kalkrijke zandgronden grondsoorten (ph +7)
Graslandflora GV-47, vochtig tot vochthoudend, op alle niet te voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-47kr, kalkhoudende, vochtige, matig voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-48, vochtige voedselrijke zavel- en kleigronden
Glanshavermengsel GBT-48, alle matig voedselrijke tot voedselrijke grondsoorten met een zwak-zure tot basische zuurgraad (bij voorkeur kalkhoudend)
Graslandflora GD-62, laagblijvend bloemenmengsel voor voedselarme (pleistocene) zandgronden met een zwak-zure en droge bodemtoestand (ph -7)
Graslandflora GD-63, droge, voedselarme tot matig voedselrijke en bovenal kalrijke zandgrond (ph +7)
Graslandflora GD-67, matig droge, matig voedselrijk tot voedselrijke zanderige gronden
Meerjarig Bloemengazon MG-1, met 17 soorten lage bloemen, geschikt voor toepassing als bloemrijk gazon

Een kleurrijke bloemenweide, bestaande uit één- en meerjarige soorten, 100% bloemen
Landschapsflora LZ-1, voor alle droge, enigszins vochthoudende lichte gronden
Landschapsflora LZ-15, voor niet te arme zandgronden, lichte klei en laagveen
Landschapsflora LKV-10, voor alle vochthoudende zwaardere grondsoorten
Landschapsflora LKV-16, voor alle vochthoudende rijkere grondensoorten
Vlinderbloemenmengsel VL-10, bestaande uit meerjarige soorten
Nectarhoudend Graslandflora NGD-50, bestaande uit 16 óf 26 een- en meerjarige soorten
Nectarhoudend Ruigteflora NRN-10, bestaande uit een- en meerjarige soorten voor voedselrijke gronden
Bloemenweide mengsel BM-10, een laag mengsel voor bermen en gazonachtige vegetaties