Braakliggend terrein

Het gebeurt regelmatig dat een perceel ligt te wachten op zijn uiteindelijke bestemming. Of dat het nog niet mogelijk is om gemaakte plannen nu reeds te realiseren. Wat is er dan leuker om van deze gronden een feest te maken voor mens en dier? Inzaaien met één van de onderstaande mogelijkheden geeft een kleurrijk veld voor de mensen en een heerlijk gedekte tafel voor de vlinders, bijen en insecten. Alle genoemde mengsels zijn éénjarig maar wanneer de afgestorven vegetatie pas in oktober wordt verwijderd en de grond daarna of in het voorjaar wordt gefreesd of bewerkt bestaat een grote kans dat het spektakel zich nog een seizoen aandient.

Akkerrandenmengsel AA-10 bestaande uit meerjarige soorten
Akkerrandenmengsel AA-20 bestaande uit alleen eenjarigen

Ook geschikt zijn de kleurrijke (Graan)Akkerflora’s
Akkerflora A-1 de 5 bekendste akkerbloemen
Akkerflora A-3 bestaande uit 10 akkerbloemen

Graanakkerflora GA-5 met 16 akkerbloemen en 4 soorten granen
Graanakkerflora GA-7 met 13 akkerbloemen en 4 soorten granen
en
Eenjarig Vlinderbloemenmengsel VL-20 bestaande uit eenjarige soorten
Eenjarig Bijenmengsel BA-20 mengsel van 16 soorten waar de honingbijen graag op vliegen
Eenjarig Inheems Bijenmengsel BA-25 mengsel van 24soorten waar de honingbij en de wilde bij graag op vliegen