Groenstroken

Alle mengsels kunnen hiervoor worden gebruikt. Welk mengsel het best kan worden toegepast is afhankelijk van het milieu en de doelstelling.