Berm- en Dijk

Van de vegetatie voor bermen en dijken wordt verwacht dat het gewas niet te hoog wordt en, met name bij dijken en taluds, dat deze de grond vasthoudt en erosie voorkomt. Welk mengsel geschikt is hangt af van de grondsoort, het vochtgehalte en de overige milieu-onstandigheden.

De volgende mengsels zij samengesteld op basis van plantensociologische begrippen en bevatten slechts inheemse soorten. De mengsels zijn verkrijgbaar met én zonder grassen, de keuze is afhankelijk van het mileu:
Graslandflora GN-27, voor natte, vochtige, matig voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GN-28, voor natte, vochthoudende, voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-42, voor natte tot vochtige, schrale grondsoorten (ph -7)
Graslandflora GV-43, voor  vochtige, schrale grondsoorten (ph +7)
Graslandflora GV-47, vochtig tot vochthoudend, op alle niet te voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-48, vochtig tot vochthoudend, op voedselrijke grondsoorten
Graslandflora Berm Talud GBT-48, alle vochthoudende, grazige voedselrijke bodems, niet voor schrale open plekken
Graslandflora GK-57, vochtig tot droog, kalkrijke grondsoorten
Graslandflora GD-62, tamelijk droge schrale grondsoorten (ph -7)
Graslandflora GD-63, tamelijk droge schrale grondsoorten (ph +7)
Graslandflora GD-67, droge maar vochthoudende matig voedselrijke grondsoorten
Meerjarig Bloemengazon MG-1, met 10 soorten lage bloemen

Ook geschikt is:
Bloemenweide mengsel BM-10, een laag mengsel voor bermen en gazonachtige vegetaties