Berm- en Dijk

Van de vegetatie voor bermen en dijken wordt verwacht dat het gewas niet te hoog wordt en, met name bij dijken en taluds, dat deze de grond vasthoudt en erosie voorkomt. Welk mengsel geschikt is hangt af van de grondsoort, het vochtgehalte en de overige milieu-onstandigheden.

De volgende mengsels zij samengesteld op basis van plantensociologische begrippen en bevatten slechts inheemse soorten. De mengsels zijn verkrijgbaar met én zonder grassen, de keuze is afhankelijk van het mileu:

Graslandflora GN-27, vochtige tot natte, matig voedselrijke zanderige grondsoorten
Graslandflora GN-28, vochtige tot natte, matig voedselrijke kleiige grondsoorten
Graslandflora GV-42, voedselarme vochtige grondsoorten (ph -7)
Graslandflora GV-43, voedselarme tot matig voedselrijke kalkrijke zandgronden grondsoorten (ph +7)
Graslandflora GV-47, vochtig tot vochthoudend, op alle niet te voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-47kr, kalkhoudende, vochtige, matig voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-48, vochtige voedselrijke zavel- en kleigronden
Glanshavermengsel GBT-48, alle matig voedselrijke tot voedselrijke grondsoorten met een zwak-zure tot basische zuurgraad (bij voorkeur kalkhoudend)
Graslandflora GD-62, laagblijvend bloemenmengsel voor voedselarme (pleistocene) zandgronden met een zwak-zure en droge bodemtoestand (ph -7)
Graslandflora GD-63, droge, voedselarme tot matig voedselrijke en bovenal kalrijke zandgrond (ph +7)
Graslandflora GD-67, matig droge, matig voedselrijk tot voedselrijke zanderige gronden
Meerjarig Bloemengazon MG-1, met 17 soorten lage bloemen, geschikt voor toepassing als bloemrijk gazon

Ook geschikt is:
Bloemenweide mengsel BM-10, een laag mengsel voor bermen en gazonachtige vegetaties