Mengsels per grondsoort

Voor diverse grondsoorten

De inheemse kruidenmengsels van Medigran zijn samengesteld volgens plantensociologische principes. M.a.w. de soorten in het mengsel behoren toe aan een bepaalde standplaats met gelijke milieuomstandigheden. Deze opzet biedt het meeste succes voor een evenwichtige en duurzame vegetatie.

Akkerflora A-1
Akkerflora A-3
Overblijvend Akkerrandenmengsel AA – 10
Eenjarig Akkerrandenmengsel AA – 20
Graanakkerflora GA – 5
Graanakkerflora GA – 7
Ruigteflora RN – 17
Ruigteflora RN – 18
Graslandflora GN – 27
Graslandflora GN – 28
Graslandflora GV – 42
Graslandflora GV – 43
Graslandflora GV – 47
Graslandflora GV – 48
Graslandflora Berm – Talud GBT – 48
Graslandflora GK – 57
Graslandflora GD – 62

Voor oevers

De inheemse kruidenmengsels van Medigran zijn samengesteld volgens plantensociologische principes. M.a.w. de soorten in het mengsel behoren toe aan een bepaalde standplaats met gelijke milieuomstandigheden. Deze opzet biedt het meeste succes voor een evenwichtige en duurzame vegetatie.

Ruigteflora RN – 17
Ruigteflora RN – 18

Voor vochtige grondsoorten

De inheemse kruidenmengsels van Medigran zijn samengesteld volgens plantensociologische principes. M.a.w. de soorten in het mengsel behoren toe aan een bepaalde standplaats met gelijke milieuomstandigheden. Deze opzet biedt het meeste succes voor een evenwichtige en duurzame vegetatie.

Graslandflora GN – 27
Graslandflora GN – 28
Graslandflora GV – 42
Graslandflora GV – 43
Graslandflora GV – 47
Graslandflora GV – 48
Graslandflora Berm – Talud GBT – 48
Graslandflora GK – 57
Schaduwflora HV – 42
Schaduwflora HV – 43
Schaduwflora HV – 47
Schaduwflora HV – 48

Voor matig droog tot droge gronden

De inheemse kruidenmengsels van Medigran zijn samengesteld volgens plantensociologische principes. M.a.w. de soorten in het mengsel behoren toe aan een bepaalde standplaats met gelijke milieuomstandigheden. Deze opzet biedt het meeste succes voor een evenwichtige en duurzame vegetatie.

Graslandflora GK – 57
Graslandflora GD – 62
Graslandflora GD – 63
Graslandflora GD – 67
Schaduwflora HD – 63
Schaduwflora HD – 69

Voor schaduw en bosranden

De inheemse kruidenmengsels van Medigran zijn samengesteld volgens plantensociologische principes. M.a.w. de soorten in het mengsel behoren toe aan een bepaalde standplaats met gelijke milieuomstandigheden. Deze opzet biedt het meeste succes voor een evenwichtige en duurzame vegetatie.

Schaduwflora HV – 42
Schaduwflora HV – 43
Schaduwflora HV – 47
Schaduwflora HV – 48
Schaduwflora HD – 63
Schaduwflora HD – 69

Voor armere tot matig voedselrijke grondsoorten

De inheemse kruidenmengsels van Medigran zijn samengesteld volgens plantensociologische principes. M.a.w. de soorten in het mengsel behoren toe aan een bepaalde standplaats met gelijke milieuomstandigheden. Deze opzet biedt het meeste succes voor een evenwichtige en duurzame vegetatie.

Graslandflora GV – 42
Graslandflora GV – 43
Graslandflora GV – 47
Graslandflora GD – 62
Graslandflora GD – 63
Schaduwflora HV – 43
Schaduwflora HV – 47
Schaduwflora HD – 63

Voor voedselrijke gronden

De inheemse kruidenmengsels van Medigran zijn samengesteld volgens plantensociologische principes. M.a.w. de soorten in het mengsel behoren toe aan een bepaalde standplaats met gelijke milieuomstandigheden. Deze opzet biedt het meeste succes voor een evenwichtige en duurzame vegetatie.

Akkerflora A-1
Akkerflora A-3
Graanakkerflora GA – 5
Graanakkerflora GA – 7
Ruigteflora RN – 17
Ruigteflora RN – 18
Graslandflora GN – 27
Graslandflora GN – 28
Graslandflora GV – 48
Graslandflora Berm – Talud GBT – 48
Graslandflora GK – 57
Schaduwflora HV – 47