Vlinder- en bijenmengsels

Maatregelen om de vlinders, bijen en andere insecten te beschermen zijn hard nodig. Daarom hebben wij verschillende mengsels samengesteld van soorten die volgens onderzoeken belangrijke dracht- of waardplanten zijn, en waarmee de biodiversiteit van de vegetatie wordt vergroot. Bijna alle toegepaste soorten zijn inheems, enkele verwilderde of niet inheemse soorten in VL-20 en BA-20 zijn toegevoegd omdat zij belangrijke drachtplanten zijn voor de insecten en vlinders.

Vlinderbloemenmengsel VL-10, bestaande uit meerjarige soorten
Vlinderbloemenmengsel VL-20, bestaande uit éénjarige soorten

Bijenmengsel voor Wilde Bijen BA-10, bestaande uit 24 meerjarige soorten geselecteerd door Universiteit Wageningen.
Bijenmengsel Inheems Eenjarig BA-25, prachtig éénjarige mengsel bestaande uit inheemse soorten.
Bijenmengsel Eenjarig BA-20, bestaande uit 16 éénjarige soorten die niet allemaal inheems maar wel belangrijke drachtplanten zijn.

Nectarhoudend Graslandflora NGD-50, bestaande uit 16 óf 26 één- en meerjarige soorten. Geschikt voor matig vochtige tot droge, matig voedselrijke grondsoorten.
Nectarhoudend Ruigteflora NRN-10, bestaande uit één- en meerjarige soorten voor natte tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grondsoorten.