Bermen binnen de bebouwde kom

Aan wegbermen binnen de bebouwde kom worden andere eisen gesteld dan aan wegbermen buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom wordt vaak ook een (extra) decoratieve functie verwacht van de vegetatie. Verder geldt ook hier: welk mengsel geschikt is hangt af van de grondsoort, het vochtgehalte en de overige milieu-omstandigheden.

De volgende mengsels zij samengesteld op basis van planten-sociologische begrippen en bevatten slechts inheemse soorten. De mengsels zijn verkrijgbaar met én zonder grassen, de keuze is afhankelijk van het milieu:

Graslandflora GN-27, vochtige tot natte, matig voedselrijke zanderige grondsoorten
Graslandflora GN-28, vochtige tot natte, matig voedselrijke kleiige grondsoorten
Graslandflora GV-42, voedselarme vochtige grondsoorten (ph -7)
Graslandflora GV-43, voedselarme tot matig voedselrijke kalkrijke zandgronden grondsoorten (ph +7)
Graslandflora GV-47, vochtig tot vochthoudend, op alle niet te voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-47kr, kalkhoudende, vochtige, matig voedselrijke grondsoorten
Graslandflora GV-48, vochtige voedselrijke zavel- en kleigronden
Glanshavermengsel GBT-48, alle matig voedselrijke tot voedselrijke grondsoorten met een zwak-zure tot basische zuurgraad (bij voorkeur kalkhoudend)
Graslandflora GD-62, laagblijvend bloemenmengsel voor voedselarme (pleistocene) zandgronden met een zwak-zure en droge bodemtoestand (ph -7)
Graslandflora GD-63, droge, voedselarme tot matig voedselrijke en bovenal kalrijke zandgrond (ph +7)
Graslandflora GD-67, matig droge, matig voedselrijk tot voedselrijke zanderige gronden

Voor bermen met in min of meerdere mate schaduw:

Schaduwflora HV-42, voor vochtige schrale grondsoorten (ph -7)
Schaduwflora HV-43, voor vochtige schrale grondsoorten (ph +7)
Schaduwflora HV-47, voor vochtige matig voedselrijke grondsoorten)
Schaduwflora HV-48, voor vochtige humusrijke grondsoorten
Schaduwflora HD-63, voor droge schrale gronden (ph +7)
Schaduwflora HD-69, droge humusrijke grondsoorten

Voor met name binnen de bebouwde kom, kan ook worden gekozen voor een kleurrijke berm, bestaande uit één- en meerjarige soorten, en bestaande uit 100% bloemen:

Landschapsflora LZ-1, voor alle vochthoudende lichte gronden
Landschapsflora LZ-15, voor niet te arme zandgronden, lichte klei en laagveen
Landschapsflora LKV-10, voor alle vochthoudende zwaardere grondsoorten
Landschapsflora LKV-16, voor alle vochthoudende rijkere grondsoorten
Vlinderbloemenmengsel VL-10, bestaande uit meerjarige soorten
Bijenmengsel voor Wilde Bijen BA-10, een selectie van 25 soorten waar de wilde bijen het liefst op vliegen
Nectarhoudend Graslandflora NGD-50, bestaande uit 16 óf 26 een- en meerjarige soorten
Bloemenweide mengsel BM-10, een laag mengsel voor bermen en gazonachtige vegetaties. Dit mengsel is ook verkrijgbaar met 15% gras
Meerjarig Bloemengazon MG-1, met 17 soorten lage bloemen, geschikt voor toepassing als bloemrijk gazon