De akkerflora mengsels kenmerken zich door felle kleuren, een korte levenscyclus of door een agrarisch doel in het kader van functionele agrobiodiversiteit (FAB) en natuur-inclusieve landbouw. De geselecteerde soorten zijn niet kritisch van aard en zijn daardoor geschikt voor uiteenlopende standplaatscondities. De mengsels lenen zich goed uit voor tijdelijke begroeiingen van braakliggende terreinen en voor esthetische en kleurrijke doeleinden.