Alle bloemenweidemengsels voor diverse toepassingen en grondsoorten. De bloemenmengsels zijn normaliter verdeeld in verschillende toepassingen met een onderverdeling in ongeveer gelijk aan het ecotopensysteem.