Bij de ecologische bloemenmengsels vormen de standplaatscondities het uitgangspunt. De standplaatscondities bestaan uit zuurtegraad, voedselrijkdom en de vochtigheid en vormen de basis. De mengsels worden onderscheiden door de vegetatiestructuren (G) graslandflora, (S) schaduwflora en (R) ruigteflora. De mengsels bestaan uitsluitend uit inheemse en meerjarige soorten wilde planten. Tezamen vormen zij een esthetisch geheel met een natuurlijke samenhang. De mengsels worden standaard zonder grassen geleverd, maar zijn ook leverbaar in combinatie met bijhorende inheemse grassen. Het grote aantal soorten en de ecologische waarde maken de mengsels geschikt voor grootschalige projecten in het openbaar groen, natuurrestauratie en ecologische structuren.

Door de grote verscheidenheid aan grondsoorten en milieuomstandigheden is het aanbod aan ecologische bloemenmengsels niet uitputtend. Echter, kunnen alle mengsels worden aangepast. Er kunnen specifieke soorten worden toegevoegd of er kunnen specifieke soorten worden weggelaten. Voor bijzondere of speciale natuurprojecten kan er daardoor maatwerk worden geleverd. MediGran kan hier ook in adviseren, op afstand of op locatie.