In combinaties van één- en meerjarige kruiden zorgen de landschapsflora-mengsels voor de meest sierlijke vegetatie. De zaden van éénjarige kiemen en groeien snel en zorgen daarmee voor een snelle bodembedekking. Bij inzaaien in voorjaar treft men al binnen 2 – 3 maanden een bloeiende vegetatie aan. Na het vormen van de rozetten in het 1e jaar voeren de twee- en meerjarige kruiden de boventoon in het tweede jaar en worden de éénjarige langzamerhand uit het speeldveld verdreven. De kruiden in de mengsels zijn m.n. geselecteerd op landschappelijke en esthetische waarde en kennen een relatief groot verspreidingsgebied. Deze eigenschappen maken de mengsels bijzonder geschikt voor verfraaiing van de binnenstedelijke omgeving en publieke ruimte.