Wilde peen

Deze categorie bevat kruidenmengsels die de oplossing bieden voor speciale wensen, zoals bijvoorbeeld een geurend kruidenmengsels (AK-14), een kruidenmengsels voor groendaken (DA-10) of een mengsel dat op plant-sociologisch vlak een natuurlijke vegetatie nabootst (Glanshavermengsels). Ieder mengsel heeft unieke eigenschappen en heeft dankzij terugkerend enthousiasme van onze klanten een plekje verworven in de catalogus. Het mengsel dat dit jaar extra aandacht verdient is het Glanshavermengsel, afgeleid van de Glanshaver-associatie, welke u aantreft op pag. 32. Het mengsel is bijzonder geschikt voor wegbermen, dijken en taluds.